JAZZ I FLEN HAR UPPHÖRT

Årsmöte genomfört

25 mars 17:00 Sveavägen 6 Flen

Jazz i Flen har haft som mål att sprida kunskap om alla former av musikbegreppet Jazz,
att uppmuntra lokala jazzgruppers verksamhet samt att arrangera lokala jazzaktiviteter.


jazz@flensbygden.se

-------------------------------------------------------------------------------------------

Jazz i Flen gick ner på sparlåga efter årsmötet 2014 på
grund av bristande intresse och möjlighet att engagera funktionärer.
Det beslöts på årsmöte 16 feb 2014 att anta nya stadgar och
fortsätta bedriva föreningen med en lägre ambitionsnivå, se nedan.
På årsmötet 2017 bekräftas det låga intresset att bedriva själva föreningen
Detta trots att de få arrangemang som ordnats är välbesökta och populära.
Årsmötet 2017 beslutar att föreslå att föreningen upplöses.
Stadgarna påbjuder beslut på två årsstämmor varför frågan ställdes på årsmöte 2018
Inga intressenter har uppenbarat sig för att driva föreningen vidare.
Inga funktionärer finns förutom ordföranden att väljas till en styrelse.
Ett definitivt beslut om nedläggning togs
Föreningen är upplöst och likviderad

Styrelsen består vid upplösningen av :
Ordf Peter Borg, Kassör Annika Borg
ledamöter Rolf Borg och Christer Larsson


stadgar

2018

Årsmöte protokoll 2018-03-25

Ekonomisk redovisning och likvidation 2018

2017

Kallelse Årsmöte med agenda 2018

Ekonomisk redovisning 2017 årsmöte 2018

 

2016

Årsmötesprotokoll 2017

Verksamhetsberättelse för 2016 årsmöte 2017

Ekonomisk redovisning 2016 årsmöte 2017

Verksamhetsplan 2017

2015

Årsmötesprotokoll 2016

Verksamhetsberättelse för 2015 årsmöte 2016

Ekonomisk redovisning 2015 årsmöte 2016

Verksamhetsplan 2016

. . . .

Årsmötesprotokoll 2015

Verksamhetsberättelse för 2014 årsmöte 2015

Ekonomisk redovisning 2014 årsmöte 2015

Verksamhetsplan 2015

. . . .

Årsmötesprotokoll 2014

Verksamhetsberättelse för 2013

Ekonomisk redovisning 2013 årsmöte 2014

Protokoll extra klubbmöte 12 jan 2014

 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Jazz i Flen ingår i Jazz i Sörmland

logo_sormland

-------------------------------------------------------------------------------------------
GENOMFÖRDA AKTIVITETER 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------

April 2017

Uffe Flink med Jazz-Land 3 Anchristine Hedmark och Bosse Broberg

-------------------------------------------------------------------------------------------
GENOMFÖRDA AKTIVITETER 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------

SUNDAY JAZZ BALL

Söndag 10 april

STOCKHOLM JAZZORKESTER

med

Ulf Johnsson Werre

-------------------------------------------------------------------------------------------
GENOMFÖRDA AKTIVITETER 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------

STOCKHOLM JAZZORKESTER

Söndag 8 februari på Amazon

STOJ

-------------------------------------------------------------------------------------------
GENOMFÖRDA AKTIVITETER 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 maj Mozzarella 18.30

200 kr inklusive Mat och dryck

-------------------------------------------------------------------------------------------
GENOMFÖRDA AKTIVITETER 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------

7 nov
BCPW

Peter Asplund och Martin Sjöstedt Dektett

peter_a

-------------------------------------------------------------------------------------------

2 maj Amazon

BCPW koncert

Vår lokala skola Prins Willhelm bjuder på jazz

-------------------------------------------------------------------------------------------

4 april Amazon

Amanda Sedgwicks Quintet

Amanda på altsax
med
Dwayne Clemons trumpet, Leo Lindberg piano,
Martin Sjöstedt bas, Moussa Fadera trummor

-------------------------------------------------------------------------------------------

21 mars Amazon

Elisabeth Kontomanous
En fantastisk röst underhöll oss på Amazon

-------------------------------------------------------------------------------------------

5 mars Amazon

"Chet Baker and his Cool Jazz"
En musikalisk berättelse om Chat Bakers tragiska levnadsöde
Kar Olandersson med orkester